Komunikacji dla szpitali, przemysłu, urzędów

Szybsza reakcja w sytuacji zagrożenia w obiektach chronionych

Ascom zapewnia system bezpieczeństwa osobistego dla całego personelu oraz system zabezpieczający efektywny podział zadań. Wspierając jednolitą interakcję pomiędzy klientem/personelem i chroniąc przez zdarzeniami niepożądanymi gwarantuje optymalny komfort i odpowiedni poziom zabezpieczeń. Jest to osiągane poprzez umożliwienie personelowi stałego pozostawania w zasięgu systemu oraz pewność, że właściwa akcja zostanie podjęta w każdej sytuacji. Na przykład strażnicy mogą być łatwo zlokalizowani przez różne systemu alarmowe dostarczane przez Ascom. To nie tylko podnosi atrakcyjność stanowiska pracy, również redukuje ogólne koszty operacyjne.