Usługi

Wykonujemy pomiary:

 • Pomiary ciągłości linii i  przewodów ochronnych
 • Pomiary rezystancji izolacji
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • Badanie elektronarzędzi
 • Pomiary małych impedancji
 • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych
 • Pomiar rezystancji uziemień i gruntu
 • Pomiary natężenia oświetlenia
 • Pomiary natężenia dźwięku
 • Pomiary elektrotechniczne