Sterowanie multimediami

 System centralnego sterowania – rozwiązanie sprzętowo programowe scalające w sobie obsługę każdego podłączonego do niego urządzenia w sposób przejrzysty, czytelny i intuicyjny. Daje w ten sposób możliwość sterowania wszystkimi umieszczonymi w sali urządzeniami audiowizualnymi i systemami ( systemani oświetlenia, zaciemnienia, klimatyzacji, grupą kamer itp ) za pomocą jednego lub kilku interfejsów graficznych użytkownika. Interfejsami mogą być ekrany dotykowe, tablety, laptopy, palmtopy, smartfony lub dedykowane klawiatury systemowe. Obsługujący system  powinien z łatwością sterować dowolną liczbą skomplikowanych urządzeń w  sposób prosty, intuicyjny wybierając odpowiedni makroprogram czy polecenia sterujące urządzeniem lub grupą urządzeń dotykając odpowiedniego pola na bezprzewodowym ekranie dotykowym. Wygląd interfejsu graficznego oraz rozmieszczenie na nim pól aktywnych powinien być projektowany wspólnie z użytkownikiem końcowym. Poprzez system sterowania integrujemy więc wszystkie urządzenia, systemy i podsystemy AV i współzależne ( rolety, strefowe oświetlenie zasadnicze i pomocnicze, klimatyzację, ogrzewanie itd ) a interfejs użytkownika staje się jedynym centralnym "kokpitem" sali konferencyjnej czy domu. Stosująs system centralnego sterowania eleminujemy wszystkie piloty IR oraz wyłączniki/ załączniki naścienne. "Centrum dowodzenia" możemy przenosić w dowole miejsce lub nawet schować do kieszeni w przypadku smartfonu czy palmtopa. Możliwość stosowania wielu interfejsów równocześnie, pozwala nam na spersonalizowanie zarówno szaty graficznej jak i układu oraz ilości najczęściej używanych funkcji danego użytkownika.