Firma

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy w Katowicach.
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 000214023
NIP: 6341003333
REGON: 272231792