Komunikacji dla szpitali, przemysłu, urzędów

 Szybsza reakcja na życzenia gości hotelowych i wymagania logistyczne

Hotele to miejsca wyjątkowe i niepowtarzalne. Mają jednak pewne wspólne cechy. Każdy z Państwa Gości żąda przede wszystkim sprawnej obsługi. Aby ją zapewnić osoby pracujące w recepcji muszą czuć się bezpiecznie przez cały czas, a personel  techniczny potrzebuje natychmiastowej informacji o tym, kiedy i gdzie wystąpi awaria. Nowoczesny hotel jest miejscem pracy wyposażonym w zaawansowane systemy komunikacji i logistyki. Aby obsługa mogła wykorzystywać w 100 % swoje możliwości, hotel wymaga dobrze funkcjonującego, bezprzewodowego rozwiązania  komunikacyjnego, umożliwiającego integrację z istniejącymi systemami.kontroli.

Według ASCOM, komunikacja to nie tylko indywidualne rozwiązania, takie jak: alarmy, czy centrale telefoniczne. Traktujemy hotel jako pewną całość, gdzie najważniejszym celem jest ciągłe dążenie do poprawy poziomu obsługi klienta przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Ponadto chcemy, aby personel hotelowy spędzał jak najwięcej czasu wykonując swoje obowiązki, zamiast biegać po schodach i korytarzach.

Przywołać właściwą osobę we właściwym czasie
Naszym celem jest zespolenie różnych grup pracowników, włączając: konserwatorów, recepcję, sprzątaczy, portierów, zarząd hotelu, obsługę restauracji   jedną, funkcjonalną jednostkę. Nie ograniczając mobilności personelu, możliwe jest przekazanie właściwej wiadomości, właściwej osobie, we właściwym czasie. Dzięki temu klienci otrzymują usługi na wyższym poziomie, a dodatkowo obowiązki pracowników zostają wyraźniej określone.

Bezpieczeństwo podnosi jakość świadczonych usług
Niektóre czynności muszą być wykonywane przez jedną osobę, np: prace w recepcji lub sprzątanie. Te, niejednokrotnie wiążą się z większym zagrożeniem osobistego bezpieczeństwa. Jest ono szczególnie ważnym czynnikiem; koniecznym dla zapewnienia usług na odpowiednim poziomie. Dlatego też, bezpieczeństwo jest jednym z najbardziej istotnych obszarów komunikacji w hotelu. Wszystkie nasze produkty mogą być wyposażone w alarmy o zróżnicowanej funkcjonalności, umożliwiając pracownikom wysyłanie lub odbiór alarmów. Wywołania, określane mianem „alarmów  asekuracyjnych” pełnią funkcję ostrzegawczą, w przypadku wystąpienia potencjalnego zagrożenia. Alarmy awaryjne, natomiast, dają możliwość uzyskania natychmiastowej pomocy. Nasze urządzenia mogą także być podłączane do istniejących alarmów pożarowych, aby na przykład poinformować obsługę hotelu o tym, gdzie pojawił się ogień, co przyspieszy podjęcie przez nią natychmiastowych działań.

Życzenia gości hotelu - największym wyzwaniem dla personelu
Załóżmy, że jeden z gości hotelowych dzwoni do recepcji i informuje, iż w jego pokoju jest za zimno. Recepcjonistka musi zatem skontaktować się z odpowiednią osobą, która rozwiąże ten problem jak najszybciej. Przy zastosowaniu bezprzewodowej komunikacji Ascom, wiadomość ta może zostać przesłana do konserwatora w pierwszej kolejności. Następnie ten może potwierdzić otrzymanie i przyjęcie zgłoszenia. W ten oto sposób bezprzewodowy terminal umożliwia dwukierunkową komunikację. Na urządzeniu tym może również pokazać się informacja, w którym pokoju wystąpiła awaria, czy gość należy do kategorii VIP oraz jakiej jest narodowości. Wszystkie te dane pozwalają na zaoszczędzenie cennego czasu, który może być spożytkowany na zapewnienie gościowi odpowiedniego poziomu obsługi.

Integracja z innymi systemami
Naszym celem jest zaoferowanie hotelom kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego. Jest zatem oczywiste, że nasze systemy muszą być kompatybilne z innymi systemami, jak na przykład: system rezerwacji, system zarządzania, alarmy w windach, czy alarmy pożarowe, a także z istniejącą centralą telefoniczną. Nasze bezprzewodowe rozwiązania komunikacyjne zmieniają hotelowy system łączności stacjonarnej w łączność mobilną, która pozwala pracownikom na odbiór informacji na terenie hotelu. Gwarantuje to utrzymanie usług na odpowiednim poziomie oraz prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania potencjału personelu.