Systemy audio

Kontakty zagraniczne powodują, że często prelekcje i konferencje są prowadzone w językach obcych i dlatego system tłumaczeń językowych staje się również elementem wyposażenia. W najprostszym przypadku tłumaczenia sekwencyjnego (zdanie po zdaniu) można do tego celu użyć systemu nagłośnienia. Docelowo jednak powinien to być bezprzewodowy system (z transmisją w podczerwieni) do tłumaczenia symultanicznego. Wymaga on zaprojektowania kabin dla tłumaczy i zainstalowania w sali promienników podczerwieni. Jeżeli kabiny nie mogą być zaprojektowane jako stałe wyposażenie sali możliwa jest wersja przenośna, ustawiana gdy zachodzi taka potrzeba.

W zależności od wymaganej ilości języków tłumaczonych, wybierana jest odpowiednia wersja systemu.

Ilość odbiorników słuchaczy nie jest niczym ograniczona, pamiętać jednak należy, że cena systemu rośnie proporcjonalnie do ilości języków tłumaczonych oraz ilości słuchaczy. System tłumaczeń wykorzystuje jako język wiodący - sygnał z mikrofonów systemu nagłośnienia, transmitowany przez głośniki na salę.

DIS DCS 6000 Cyfrowy system konferencyjnyDIS, Danish Interpretation Systems, jest jedną z wiodących na świecie marek produkujących zaawansowane urządzenia konferencyjne. Dostarcza kompletne rozwiązania systemowe dla światowej branży systemów konferencyjnych, jest zaangażowana w rozwój produktów, ...
więcej >