Rejestracji i streamingu audio / video

 

W jaki sposób synchroniczna transmisja z wielu kamer i monitorów usprawnia edukację studentów?

– na przykładzie nowoczesnych Centrów Symulacji Medycznych.

 

 

 

 

 

Przechwytywanie sygnałów audio-video, nagrywanie, transmisja na żywo i VoD (Video-on-Demand).

 

 

Zastosowanie nowych metod dydaktycznych rozszerza możliwości edukacji na uniwersytecie medycznym. Należą do nich: e-learning, ćwiczenia na trenażerach i zaawansowanych specjalistycznych symulatorach, standaryzowani pacjenci, symulacje medyczne z użyciem symulatorów pacjentów. Podstawową potrzebą staje się nagrywanie i transmisja obrazów i dźwięku ze szkoleniowej sali operacyjnej do sal wykładowych oraz przez internet do studentów z autoryzowanym dostępem.

 

 

Możliwość tworzenia różnych scenariuszy symulacyjnych wymaga zastosowania jednolitego i funkcjonalnego systemu multimedialnego, spełniającego wymagania wykładowców, studentów, systemu organizowania nauczania oraz egzaminowania.

 

 


Multimedialny system REACH dedykowany dla centrów symulacji medycznych umożliwia:

 

  •     jednoczesne przechwytywanie, nagrywanie i transmisja na żywo zsynchronizowanych sygnałów
  •     audio i wideo
  •     obsługa dowolnej liczby sal symulacyjnych / egzaminacyjnych
  •     podgląd w pokojach kontrolerów transmisji na żywo z sal symulacyjnych i egzaminacyjnych
  •     komunikacja audio pomiędzy pokojem (lub pokojami) kontrolera i wybraną salą symulacji / egzaminacyjną
  •     odtwarzanie nagranych materiałów multimedialnych w pokoju konsultacji
  •     możliwość tworzenia różnych scenariuszy symulacyjnych
  •     dostęp do nagranych plików dla użytkowników przez sieć LAN
  •     możliwość tworzenia różnych poziomów dostępu do zapisanych plików
  •     archiwizacja danych na dedykowanym serwerze pamięci sieciowej.

 

 

FUNKJONALNOŚCI:

 

Źródła wideo
Maksymalnie 6 sygnałów wideo w jakości SD-HD
lub 4 sygnały wideo HD z jednej sali.

Wysoka jakość wideo
Obsługa sygnałów wideo w jakości FullHD
1080p@30fps.

Transmisja na żywo
Jednoczesne transmisje na żywo różnych sygnałów
z sali symulacyjnej / egzaminacyjnej.
Opóźnienie transmisji poniżej 500 ms.

Funkcja dodawania indeksów
Możliwość dodawania notatek tekstowych podczas odtwarzania nagranych plików.

Praca w oparciu o sieć IP
Łatwość wdrożenia systemu w oparciu o sieć IP. Możliwość odtwarzania plików w dowolnym czasie i miejscu.

Integracja z zewnętrznymi systemami zarządzania (np. PVS-SYSTEM, AMX, Crestron)